Varberg Energi

Varberg Energi är det energibolag i Sverige som har landets bredaste erbjudanden av flexibilitetstjänster.

I takt med att samhället och våra kunder blivit alltmer intresserade av hållbara lösningar för sin energianvändning, har vi under senare år satsat på uppkopplade hem där solceller, batterier och laddstationer utgör flexibla resurser till det svenska elsystemet samtidigt som hushållen tjänar fina pengar på att erbjuda flexibilitet.

Läs mer om Varberg Energi…

Varberg Energi har varit utställare på Solmässan följande år: 2023, 2024