Roger Chaba, KanEL och SunCity Montage

Stödtjänster & Lokal flex

KanELs mission är att förnya energihanteringen med innovativa och flexibla lösningar för ett effektivare energisystem.
‍Vi strävar efter att leda övergången till ett elektrifierat samhälle, där ren energi möjliggör en hållbar framtid för alla.

Genom att förena teknologisk innovation med smart energistyrning, siktar vi på att omdefiniera hur energi används och bidrar till en grönare framtid.