Kostal Solar Electric

Varmt välkommen Kostal Solar Electric till Karlstad och Stockholm!

Kostal Solar Electric tillverkar “Top of the class” hybridväxelriktare i Tyskland.

Dessa är utformade för att passa alla användare, oavsett om man enbart ska ansluta solceller eller om man vill styra alla tänkbara energiflöden och lagringar i hushållet. Läs mer om Kostal Solar Electric…