Säker solel (2023)

Varmt välkommen Säker solel till Solmässan i Karlstad!

Säker solel är en del av Hedda Consulting AB.

En solcellsanläggning är för de flesta en stor investering och något som ska fungera under många år. Den ska ge största möjliga avkastning och självklart vara säker.

Kontakta oss om du vill ha råd och stöd från en oberoende part. Vi hjälper dig från första tanke till färdig installation och besiktning. För mer information, kontakta Per: per@sakersolel.se