En försmak på Solmässa21:

Solenergi - Laddning - Lagring - Elfordon

15 april 2021 kl 8.15 - ca 14.00

Nedan visas det program som gällde under vårt digitala seminarium den 15 april 2021, ett program som gav oss en försmak på vad Solmässa21 i Göteborg och Karlstad kommer att erbjuda:

Solenergi - Lagring - Laddning - Elfordon

Vi fortsätter prata teknik, ekonomi, klimat- och miljöaspekter samt säkerhetsfrågor och användaraspekter på de båda solmässorna i Göteborg och Karlstad i höst.

Foto: Urban Lidström

Dagens moderator hälsar välkommen!

Maria Fallström

VD MaFalls AB. Arrangör av Solmässa21 tillsammans med Per Andersson, Sustainacon Sweden AB.

Solpaneler – hur påverkar de klimatet?

Magnus Nilsson

verksamhetschef
Glava Energy Center

Foto: GEC
Foto: Jan Lipka

Solenergi – en förutsättning för hållbar energiförsörjning i Sverige

Anna Werner

VD, Svensk Solenergi

Systemlösningar för solelsystem med lagring

Frank Fiedler

Universitetslektor energi och miljöteknik, Energiteknik,
Högskolan Dalarna

Foto: elinstallatoren.se
Foto: Ferroamp

Produktpresentation:

Ferroamp Solel 2.0, mer än bara energi!

Torbjörn Wulf

Säljare, Ferroamp Elektronik AB

Ellastcykeln, en förutsättning för framtidens hållbara mobilitetslösningar

Heiko Bubholz

Cykelkooperativet Bulten Bike ek för.

Foto: privat
Foto: Lars Sjöquist

Jordskeppet i Hällekil, en återbrukshistoria och en önskan om ett klimatsmart boende

Emma Hansen

Ägare av Jordskeppet och projektledare på Solexperterna AB

Elsäkerhet i energiomställningen – solcellsanläggningar och elbilsladdning

Mikael Carlson

teknisk expert, Elsäkerhetsverket

Foto: Maria Fallström
Foto: ri.se

Byggnadsintegrerad solel

- trender, produkter och systemlösningar

Peter Kovács

senior projektledare, Människa - teknik och solenergi, RISE

Projekt ”EST” - takrenovering och solceller

- nya metoder för att få in mer solceller när tak ska renoveras

David Larsson

Solisten AB

Foto: solisten.se
Foto: Fronius

Produktpresentation:

Fronius - den flexibla lagringslösningen!

William Pettsen

Technical sales advisor, Fronius Sverige AB

Solcellmontage på tegeltak

- ny montageguide för solpanelsinstallatörer

Marcus Vyheim

Universitetsadjunkt, Energiteknik, Högskolan Dalarna

Foto: privat
Foto: GEC

Projekt Solkluster och Sveriges första rikstäckande utbildning om solceller och brand för Räddningstjänster

Magnus Nilsson

verksamhetschef, Glava Energy Center

Produktpresentation:

Smart Solar Roof - marknadsledande solcellstak vid takbyte och nybyggnation

Mattias Hansson

Gruppsol

Foto: Gruppsol

VI SES PÅ SOLMÄSSA21 I GÖTEBORG OCH KARLSTAD!