Värmlands solmässas

Seminarieprogram 2020

2021 års seminarieprogram uppdateras efter årsskiftet

Mässans seminarier handlar om alla mässans fokusområden; solenergi, energilagring, fordonsladdning och elfordon. Olika aspekter på dessa kommer att belysas; teknik, ekonomi, klimat- och miljöaspekter. Säkerhetsfrågor och användaraspekter kommer också att lyftas fram!

OBS! Giltig entrébiljett till mässan måste kunna visas upp tillsammans med seminariebiljett.  

Invigning av mässan

Värmlands landshövding Georg Andrén

Solel, batterilager och elbilsladdning. Enskilda lösningar eller system i symbios?

Nya innovationer inom solel

Magnus Nilsson, Glava Energy Center

Sanningar och myter om elbilen

Varför skall man ha elbilsladdare i BRFen, på företaget och i hemmet?

Aktuella stöd och bidrag att söka på energiområdet med fokus på solceller och energilagring

Effektivare processer och en stärkt köparroll vid inköp av solcellssystem

Solceller: Allt du behöver veta från installation till faktura

Nu blir det enkelt att köra på el med nyheten ”Ellevio Smart Laddinfra”

Vad är energi- och klimatrådgivning? Energioptimera i rätt ordning!

Systemlösningar för solelsystem med lagring

Byggnadsintegrerad solel

Regelrätta och säkra elinstallationer i solelanläggningar

Utvecklingsprojektet "Solmätt" samt tjänstepresentation

Att skapa en mobilitetsplattform istället för parkering

Produktinfo Ferroamp - Solel 2.0, mer än bara energi!

Energilagringsprojektet

Solenergi i lantbruk

Installationer på lantbruk

Moderatorn stänger dagens seminarieprogram