För Solmässans utställare och inbjudna:

Kompetens- och branschdag

30 mars 2023

Tid

Program 30 mars

Föredragshållare

13.00 - 13.05

Välkomna - nu kör vi!

Varmt välkommen till en mycket intressant branschdag tillsammans med vår sponsor Glava Energy Center. 

Om du önskar delta digitalt, hör av dig till per.andersson@solmassa.se

Maria Fallström

MaFalls AB och arrangör av Solmässan

Per Andersson

Sustainacon Sweden AB och arrangör av Solmässan

13.05 - 13.35

Från Energi & klimatrådgivningen i Västra Götalands horisont

Aktuella frågeställningar och nyttig erfarenhetsåterföring till branschen från Energi och klimatrådgivningen Västra Götaland.

Peter Rosengren

Energikontor Väst, Västra Götaland

13.35 - 14.05

Aktuellt regelverk och erfarenheter från elsäkerhetsverket

Mikael Carlson

Elsäkerhetsverket

14.05 - 14.25

Aktuella utbildningar & frågeställningar inom solenergiområdet

Glava Energy Center är en ledande innovationsarena och er självklara partner för utbildning av nya lösningar för solenergi i system. Vi får en dagsfärsk bild över arbetet med att erbjuda branschen aktuella utbildningar och ett smakprov på områden/frågeställningar i dessa utbildningar.

Lasse Hägglund

Glava Energy Center

14.25 - 14.50

Fika och mingel

14.50 - 15.10

Fortsättning: Aktuella utbildningar för projektering, montage, brandsälkerhet & frågeställningar inom solenergiområdet

Lasse Hägglund

Glava Energy Center

15.10 - 15.50

Innovationer och utveckling i solenergibranschen

Solenergi och energilagring – vart ligger teknikfronten och hur bidrar vi till smarta och klimatsnälla systemlösningar

Isac Myrén Andersson

Glava Energy Center

15.50 - 15.55

Kvalitetssäkra din solcellsanläggning - certifiering för solcellsmontörer

Kvalitetssäkra din solcellsanläggning – certifiering för solcellsmontörer

Ludvig Bydén

Svensk Solenergi

15.55 - 16.15

Hur kommer EU taxonomin påverka fastighetsbranschen?

Vad är EU-taxonomin, vad det innebär i praktiken, och vad det förväntas få för effekter för företag och dess leverantörer framgent – specifikt inom fastighetsbranschen.

Per Andersson

Sustainacon Sweden