Mikael Carlson, Elsäkerhetsverket

Elsäkerhet i energiomställningen – solcellsanläggningar och elbilsladdning

Tips & regelverk för installation av solceller och laddboxar samt exempel på vanliga installationsfel. Kort information om fortlöpande kontroll och när det krävs en dokumenterad rutin. Erfarenheter från elrelaterade bränder samt bakgrund till räddningstjänstens nya rekommendationer om brandmansbrytare.
Sommaren 2023 rapporterade SVT om många bränder, Mikael ger här en rapport från den granskning Elsäkerhetsverket gjort ihop med MSB, myndigheten för samhällsberedskap.