Johannes Wikström, Svenska kyrkan

Flexibilitet och batterilager i Svenska kyrkan – ökad resiliens i nytt energilandskap

Nya regelverk och en förändrad elmarknad innebär utmaningar för Svenska kyrkan som dras med höga effektkostnader och ett stort byggnadsbestånd. Men ny teknik skapar också nya möjligheter. I det här föredraget redogör jag för hur batterier och IoT skapar nya inkomster och ökad resiliens inom Svenska kyrkan.