Coompanion Värmland

Välkommen som utställare Coompanion Värmland till Solmässan i Karlstad.

Coompanion främjar kooperativt företagande – entreprenörskap som sker på jämlika villkor, där ägande och styrning sker demokratiskt och där hållbarhet ur både socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv värnas. Vårt arbete resulterar i företag, lokal och regional utveckling samt bidrar till mångfald av ägarmodeller i det svenska näringslivet.

Läs mer om Coompanion Värmland…

Coompanion har varit utställare på Solmässan under följande år: 2023

#energigemenskaper